Nieuwsberichten

Nieuwsbrief 8

Nieuwsbrief 8 is weer uit. Met daarin deze keer o.a.:

- KoffieGroep met het thema "Puberbrein"
- Groepenverdeling schooljaar 2017/2018
- Nieuws vanuit de MR
- Stukje 'Uit de Schoolgids'