Nieuwsberichten groep 7

'Eigen Lijf'

In februari gingen we naar de Zwanebloem in Gouda voor de les "Eigen Lijf". De volgende onderwerpen kwamen aan de orde:spijsvertering, bloedsomloop, botten en spieren, huid en haar, zintuigen en ademhaling. De leerlingen gingen in groepjes aan de slag met opdrachten. Een leerzame morgen! Ouders. (en oma) bedankt voor het rijden en begeleiden van de leerlingen!
gepubliceerd op 02-mrt-2019

Madurodam & Het Binnenhof

Burgerschap in het onderwijs.  Groep 7 ging op 12 december naar Madurofdam en het Binnenhof in Den Haag. Op speelse wijze leerden de leerlingen van alles over de Nederlandse democratie en politiek. Groep 7 speelde een educatief rollenspel, waarbij zij het volk vertegenwoordigden van de stad "Democraticy". De leerlingen beslisten op democratische wijze wat er in een stad gebouwd ging worden. Vervolgens namen de leerlingen een kijkje in Madurodam. 's Middags gingen zij naar het Binnenhof en kregen zij een rondleiding door de Tweede Kamer. En......we zagen Mark Rutte! Met dank aan de ouders, die wilden rijden!!!  
gepubliceerd op 14-dec-2018

Bezoek aan de Bibliotheek

Bezoek bibliotheek. Groep 7 bracht op 27 november een bezoek aan de bibliotheek. In het kader van 'De week van de mediawijsheid', gingen de leerlingeninformatie zoeken over allerlei ondewerpen. Hoe zoek je in boeken en op internet naar de juiste informatie?? Op school speelden we het spel 'Mediamasters".
gepubliceerd op 29-nov-2018

Dag van de gebarentaal.

Vriijdag 12 oktober was het de dag van de gebarentaal. Mevrouw Alice van Vliet, Lindi en Celia gaven ons een interessante les! Gebarentaal is een echte taal. De leerlingen leerden de gebaren om elkaar te begroeten en het ABC handalfabet. Wat een leerzame les!
gepubliceerd op 13-okt-2018

Kinderboekenweek

Kinderboekenweek. Wij kregen bezoek van Hans Mijnders. Hij is een geliefd kinderboekenauteur en hij heeft al veel boeken geschreven! Hans Mijnders won meerdere keren de publieksprijs! Lees het verslag van José, Celia, Mathilde, Paul, Rhodene en Anne. 
gepubliceerd op 12-okt-2018
1 2

Lees ook dit

Groepsdocumenten