Ouderportaal

Als school streven we naar volledige openheid en transparantie over ons handelen. Omdat we mogen werken met uw meest kostbare bezit. We doen dat ook graag sámen met u. Vandaar dat we al onze gegevens, notities, plannen en afspraken in het 'Ouderportaal' van ons leerlingvolgsysteem Parnassys zetten.  

Het ouderportaal is een online applicatie waarop ouders en/of verzorgers kunnen inloggen om gegevens van hun kinderen te kunnen bekijken. Het gaat hier om door ons geselecteerde gegevens. Deze informatie komt rechtstreeks uit ParnasSys.

De locatie van het ouderportaal is https://ouders.parnassys.net. Verzorgers kunnen inloggen met de inloggegevens die zij via e-mail zullen ontvangen.  Hier vindt u informatie over uw kind(eren).