Organisatie

Stichting
De Ark valt sinds 1 augustus 2005 onder de Stichting ‘Protestants Christelijk Primair Onderwijs’ in de Krimpenerwaard, afgekort ‘PCPO Krimpenerwaard’. Deze Stichting is ontstaan door een fusie van zes protestants-christelijke schoolverenigingen uit Bergambacht, Gouderak, Krimpen aan de Lek, Lekkerkerk, Ouderkerk aan de IJssel en Schoonhoven. Onder de stichting vallen in totaal 8 scholen. 
Zie www.pcpokrimpenerwaard.nl voor meer informatie.

Schoolorganisatie
De schoolleiding bestaat uit twee personen, dhr. Adriaan Hanse en dhr. Vincent Geense. Zij vormen samen het managementteam. Samen met de Intern Begeleiders sturen ze de school aan op verschillende vlakken en portefeuilles. Zie pagina 'Managementteam' voor meer informatie.

In totaal zijn er 20 leerkrachten bij de 13 groepen betrokken. Barbara Meerkerk (onderbouw) en Rosemarie Terlouw (bovenbouw) fungeren in hun rol als bouwcoordinator als aanspreekpunt voor de verschillende bouwen. Ze stellen zich verder op de groepspagina's voor. 

Naast het onderwijsgevend personeel zijn er ook vier mensen als onderwijsondersteunend personeel werkzaam. Sylvia Koudstaal als algemeen medewerker, Anja Blaauwendraat, Annemieke Vis en Martine Teeuwen als leerkrachtondersteuner/onderwijsassistent. Zie pagina 'Ondersteuning' voor meer informatie.