Managementteam

Er zijn twee parttime schooldirecteuren aan de school verbonden. De heren Vincent Geense en Adriaan Hanse geven samen leiding aan de hele lokale schoolorganisatie en zijn eindverantwoordelijk voor het totale onderwijsaanbod. Dhr. Geense en Dhr. Hanse hebben alle taken zo goed mogelijk verdeeld. Hieronder is zo concreet en duidelijk mogelijk getracht de verdeling in taken weer te geven. U kunt uw vraag overigens altijd aan één van deze personen stellen. Desgewenst zorgen we er zelf voor dat uw vraag bij de juiste persoon terecht komt!

Mw. Elze Bos en mw. Diana Speksnijder zijn geen lid van het managementteam, maar hebben de rol van Intern Begeleider. De hoofdtaak van de intern begeleider is te bewaken dat zorgkinderen gesignaleerd en daadwerkelijk geholpen worden. Ons streven is dat leerkrachten zelf zorgdragen voor het specifiek zorgaanbod in  de eigen groep. De IB’er begeleidt hier de leerkracht bij.

Vincent Geense
Vincent Geense
Administratie / Financiën / Personeel / Planning
Adriaan Hanse
Adriaan Hanse
Communicatie / Identiteit / Onderwijs / Onderhoud
Elze Bos
Elze Bos
Intern Begeleider

Groepen 5 t/m 8 en ISK

Diana Speksnijder
Diana Speksnijder
Intern Begeleider

Groepen 0 t/m 4