Managementteam

Er zijn twee parttime schooldirecteuren aan de school verbonden. De heren Vincent Geense en Adriaan Hanse geven samen leiding aan de hele lokale schoolorganisatie en zijn eindverantwoordelijk voor het totale onderwijsaanbod. Dhr. Geense en Dhr. Hanse hebben alle taken zo goed mogelijk verdeeld. Hieronder is zo concreet en duidelijk mogelijk getracht de verdeling in taken weer te geven. U kunt uw vraag overigens altijd aan één van deze personen stellen. Desgewenst zorgen we er zelf voor dat uw vraag bij de juiste persoon terecht komt!

Mw. Speksnijder, Mw. Terlouw en Mw. Meerkerk, zijn lid van de overlegstructuren van zorgteam en ManagementAdviesTeam (MAT) en hebben de rol van Intern Begeleider of onder- of bovenbouwcoordinator.

De hoofdtaak van de intern begeleider is te bewaken dat zorgkinderen gesignaleerd en daadwerkelijk geholpen worden. Ons streven is dat leerkrachten zelf zorgdragen voor het specifiek zorgaanbod in  de eigen groep. De IB’er begeleidt hier de leerkracht bij. Dit schooljaar vormen Diana Speksnijder en Rosemarie Terlouw een gezamenlijke tandem om zowel de onder- als bovenbouw in de interne begeleiding te ondersteunen.

Vincent Geense
Vincent Geense

Directeur

Administratie / Financiën / Personeel / Planning

Adriaan Hanse
Adriaan Hanse

Directeur

Communicatie / Identiteit / Onderwijs / Onderhoud

Rosemarie Terlouw
Rosemarie Terlouw
Bovenbouw coordinator en ondersteuning IB

Groepen 4 t/m 8

Barbara Meerkerk
Barbara Meerkerk
Onderbouwcoordinator

Groepen 0 t/m 3

Diana Speksnijder
Diana Speksnijder
Intern Begeleider

Groepen 0 t/m 4 en ISK Junior

Meike Korteweg
Meike Korteweg

Intern Begeleider groep 5 t/m 8 en ISK Senior

Jacolien Verschoor
Jacolien Verschoor

ISK Coordinator