Identiteit

Basisschool de Ark is een open christelijke  dorpsschool. De naam verwijst naar de geschiedenis van Noach die samen met zijn familie door God veilig en wel door de stormvloed van deze wereld werd geloodst. Aan boord waren olifantreuzen en dwergmuizen, jaguar en slak. Een school voor ieder kind. Uniek en in ontwikkeling. Een school waar het fijn en veilig is voor iedereen. Het open karakter van de school kenmerkt zich doordat iederen hier welkom is. De Bijbel vormt de basis van ons handelen. 

Met de kinderen praten we over de schepping en verwon- deren ons samen over de pracht en kracht van de natuur. Over  de ingenieuze manier waarop alles is bedacht en geschapen door God. Van daaruit spreken we met de kinderen ook over respect en waardering voor álle medemensen en de schepping. Niet als holle begrippen, maar omdat we oprecht geloven dat ieder mens, gelijkwaardig, uniek en waardevol is. Ongeacht leeftijd, godsdienst, geaardheid, ras, verstandelijke en/of lichamelijke handicaps, enz. dus.

We willen kinderen weerbaar maken in een maatschappij die niet altijd even vriendelijk is.Kernwaarden voor ons zijn daarbij dankbaarheid, eerlijkheid, betrokkenheid en bewogenheid. Dankbaar voor alles wat we krijgen, eerlijk over de dingen die we zeggen en doen, betrokken
óp en bewogen mét elkaar.

Het lokale identiteitsdocument kunt u hier vinden. Onder 'ouders-participatie' staat nog meer uitgelegd over de SchoolAdviesRaad. Een adviesorgaan van ouders die meedenken rond identiteitsgerelateerde zaken.