Visie

De missie van onze school willen wij graag kort en bondig omschrijven als ‘het geven van kwalitatief goed christelijk basis- onderwijs.’ In de periode 2016-2020 werken we 'Schoolplan 2016-2020' uit. Dit plan heeft als titel: 'Onderwijs met meer-waarde'. Onze bovenstaande missie geven we concreet vorm door onderstaande elementen:

Kwalitatief
Verschil in instructie, verwerking en differentiatie van strategieën. Kindgesprekken, data-analyse, databorden en leren zichtbaar maken.

Goed
Kinderen leren met en van elkaar en van de leerkracht.
Eigen verantwoordelijkheid van kinderen in het leerproces.
Van leiden naar begeleiden.

Christelijk
Dankbaar, eerlijk, betrokken en bewogen.

Basisonderwijs
Begaafd, Passend Onderwijs, Engels, Lezen.