ISK Bergambacht

Sinds 2016 is de Internationale Schakelklas van de gemeente Krimpenerwaard gevestigd in De Ark. CBS de Ark is te splitsen in twee soorten onderwijs.

  • Regulier onderwijs.
  • Opvang Nieuwkomers

We geven onderwijs aan alle kinderen in de leeftijd van 6 t/m 11 jaar die korter dan twee jaar in Nederland zijn en Nederlands niet als hun eerste taal hebben. Na 40 tot maximaal 60 weken stromen de leerlingen weer terug naar een school in het eigen dorp. Kinderen die 12 jaar worden stromen meestal uit naar de ISK in Gouda. 

Met de directeur van de school wordt een intakegesprek afgesproken. Met behulp van Vluchtelingenwerk, een tolk of een familielid, kan het gesprek worden gevoerd. Vooraf moet het aanmeldingsformulier worden ingevuld:

Aanmeldingsformulier ISK-Bergambacht

Meer informatie is te vinden in het informatieboekje. 

Informatieboekje ISK - Nederlands
Informatieboekjes ISK- Arabisch