ISK Oekraïne

Vanaf het uitbreken van de oorlog in de Oekraine, worden Oekraiense gezinnen opgevangen in de Krimpenerwaard. Vanaf maandag 4 april 2022 is het mogelijk om Oekraiense kinderen aan te melden bij de ISK in Bergambacht. Daarbij geldt:

1. Kinderen en gezinnen móeten bekend zijn bij de gemeente Krimpeneraard.
2. Kinderen in de kleuterleeftijd worden opgevangen op een school in de eigen dorpskern.
3. Kinderen van 6 t/m 11 jaar krijgen in eerste instantie onderwijs binnen de ISK in Bergambacht. 
4. Kinderen vanaf 12 jaar krijgen een plek binnen het Voortgezet Onderwijs.

In de komende weken zal duidelijk worden over welke aantallen kinderen we spreken en waar we een geschikte plek voor moeten zoeken. Voor vragen over de aanmelding van uw kind kunt u bellen met directeur van CBS de Ark, dhr. Adriaan Hanse. 0182 357075. Voor overige vragen kunt u ook heel goed terecht bij de gemeente Krimpenerwaard: www.gemeentekrimpenerwaard.nl

Sinds 2016 is de Internationale Schakelklas van de gemeente Krimpenerwaard gevestigd in De Ark. CBS de Ark is te splitsen in twee soorten onderwijs.

  • Regulier onderwijs.
  • Opvang Nieuwkomers

We geven onderwijs aan alle kinderen in de leeftijd van 6 t/m 11 jaar die korter dan twee jaar in Nederland zijn en Nederlands niet als hun eerste taal hebben. Na 40 tot maximaal 60 weken stromen de leerlingen weer terug naar een school in het eigen dorp. Kinderen die 12 jaar worden stromen meestal uit naar de ISK in Gouda. 

Met de directeur van de school wordt een intakegesprek afgesproken. Met behulp van Vluchtelingenwerk, een tolk of een familielid, kan het gesprek worden gevoerd. Vooraf moet het aanmeldingsformulier worden ingevuld:

Aanmeldingsformulier ISK-Bergambacht

Meer informatie is te vinden in het informatieboekje. 

Informatieboekje ISK - Nederlands