Schooltijden

Sinds 2018/2019 hanteren we het zogenaamde '5-gelijke-dagen' model. Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag gaan alle kinderen van de groepen 0 t/m 8 van 08.25 tot 14.00 uur naar school.

Leerlingen uit groep 1 en 2 mogen 10 minuten voor de aanvang van de morgen/middag binnen worden gebracht. Uiterlijk 8.25 uur moeten de kinderen binnen zijn en wordt van de ouders verwacht dat zij de klas weer verlaten hebben. De leerkrachten zorgen ervoor dat de kinderen op tijd naar buiten komen zodat u de kind(eren) bij hek af kunt halen.

Op vrijdagmorgen mogen ook de kinderen van de groepen 3 tussen 8.15 uur en 8.25 uur in de klaslokalen gebracht worden. Voor de overige groepen gaat er twee keer een bel. De eerste bel gaat 5 minuten voor aanvang van de schooltijd. De leerlingen verzamelen zich dan op een afgesproken plek op het plein. Onder leiding van hun leerkracht gaan zij dan naar binnen. Ook aan het einde van een schooltijd gaat er met een tussenpoos van 5 minuten een bel. De leerkracht kan dan de morgen/middag bijtijds afsluiten. De leerlingen mogen maximaal een kwartier voor de aanvang van de lessen op het schoolplein komen. Als de laatste leerkracht naar huis gaat, wordt het plein afgesloten en moet het plein worden verlaten.