Vacatures

Wij zijn op zoek naar:

* Een ervaren Intern Begeleider voor de groepen 5 t/m 8!

Algemeen - wij zoeken een collega...

 • die een actief, positief-christelijke levenshouding heeft
 • communicatief sterk is
 • goed kan samenwerken met collega's, openstaat voor feedback en ook niet terugdeinst om die te geven
 • onze onderwijsvisie deelt (waar bijvoorbeeld eigenaarschap, ICT-toepassingen, ontwikkelingsgericht leren, betekenisvol onderwijs, thematisch werken integraal deel uit maken van het onderwijs)
 • openstaat voor coaching en begeleiding
 • humor belangrijk vindt in je werk

Wij bieden

 • een plezierige werkomgeving met mooie randvoorwaarden
 • een betrokken en hard werkend team dat vorm wil geven aan kwalitatief goed onderwijs
 • samenwerking in de collegiale kring van collega-IB'ers of leerkrachten van de Stichting
 • werkdagen in overleg
 • betrokken en positief meedenkende ouders

Specifiek IB

 • een stevige persoonlijkheid die - bij voorkeur - aantoonbare ervaring heeft als intern begeleider en beschikt over een afgeronde opleiding
 • communicatief sterk is in gespreskvoering met ouders, collega's, leerlingen en externe contacten
 • leerkrachten kan begeleiden en coachen bij het opstellen van bijvoorbeeld handelingsplannen en individuele leerlijnen
 • een doordachte onderwijskundige visie heeft